Author = Saeed Hasani
Function of vitrified mouse ovaries tissue under static magnetic field after autotransplantation

Volume 8, Issue 3, September 2017, Pages 243-249

Vida Sadat Kazemein Jasemi; Firooz Samadi; Hussein Eimani; Saeed Hasani; Rouhollah Fathi; Abdolhossein Shahverdi; Fatemeh Shahi Sadrabadi